الهی...

به‌نام جان آفرین 

 

الهی نبودم زبود تو بودم ببود 

دمیدی به بودم زبودت که بودم ببود

نبود جز تو بود و به بود تو بودن ببود 

من و مانبودی ،تو بودی که بودن ببود


 
حاج حسن پورشبانان / کتاب زبان نیایش و شهد عبادت

  

/ 0 نظر / 4 بازدید