شبلی عارف

یا هو

و گفت:

باید یقین به چشم برسد تا چشم بیننده شود.

باید یقین به گوش برسد تا گوش شنوده شود.

باید یقین به زبان برسد تا زبان گوینده شود.

باید یقین به دست برسد تا دست گیرنده شود.

باید یقین به پا برسد تا پا رونده شود.

 

/ 0 نظر / 73 بازدید