ایمان

یاهو

ایمان یعنی باور داشتن،

                     عقیده داشتن،

                            اعتقاد داشتن،

ایمان سالم یعنی تسلیم حقایق بودن. ایمان به انسان آن جرات را می‌دهد که واقعیت‌ها را آنگونه که هست، بشناسید و برخورد کند.

 

حاج حسن پورشبانان

 

/ 0 نظر / 40 بازدید