لبخند

خنده، نزدیکترین فاصله بین دو نفر است.

شگفت انگیزترین چیز، لبخند است.

از میان هدایای آسمانی، خنده صمیمانه ترین آنها به شمار می رود.

انسان‌های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.

زیباترین لبخندها همان است که به ناگهان بر چهره ای خاموش و غمگین نقش می‌بندد.

این حقیقت که می توانم دانه ای بکارم و آن دانه تبدیل به گل شود، دانش خود را با دیگری بخش بخش کنم و آن دانش همان شخص شود، یا به کسی لبخند بزنم و بجای آن، لبخندی دریافت کنم، تمرینات معنوی است.

و می‌توان سرنوشت را با لبخندی از سر نوشت.......

 

/ 0 نظر / 43 بازدید