بایزید بسطامی

یاهو  

گفت: عاشقان خداوند دریا، آفتاب و زمین‌اند.

در سخاوت دریایند،          

در مهربانی و شفقت آفتاب‌اند                                    

و در فروتنی زمین‌اند. 

/ 0 نظر / 45 بازدید