کلام استاد (45)

به نام الله مهرگستر مهربان

آنجايي که انسان سر به فرمان خداوند فرود می‌آورد و رضایت ایشان را جستجو می‌کند، بدانید که بهترین و زیباترین الطاف الهی را نصیب خود کرده‌ است و بايد این موقعیت را از خداوند تعالي بداند که فضل ايشان است که انسان را به خود متوجه کرده تا به عبادت چنین خداوندی بپردازد. فرمان‌برداری از چنین مقام و چنین قدرتمندی برای انسان افتخار است و فخر و مباهات باید کند و بداند از سوی حضرت رب العالمين، برای فرمان‌برداران، بهترین‌ها رقم خواهد خورد. انسان نمی‌داند در پس پرده، حسابگران چگونه حسابرسی می‌کنند و تقریرکنندگان به فرمان خداوند چه می‌کنند و چه می‌نگارند و در نهایت اين انسان به کجا خواهد رفت و در کجا به او جواز عبور خواهند داد؟

بنابراين از آنچه که به دنبال آن هستید، یعنی صراط مستقیم (بندگی خالصانه و مورد رضایت خداوند) منصرف و منحرف نشوید. هر چند کسانی از گمراهان و شیاطین انس و جن، بخواهند شما را از آن حقانیت، از آن نورانیت و از آن واقعیت منحرف کنند. مبادا که اختیار اندیشه و فکر خود را به دست ناسپاسان و جاهلان بدهید که با چند جمله و یا چند کتاب، خود را در درجه‌ای از شعور و فهم تصور می‌کنند که می‌توانند بر ردِّ خداوندی و بر ردِّ یکتایی خداوند، قلم قرمز بکشند و یا اینکه بر ايشان و آنچه که خداوند تدبیر فرموده و می‌فرماید، خُرده بگیرند.

اینان جاهلانی هستند که ظرفیت دانش را ندارند و فکر می‌کنند با اندک دانشی می‌توانند در این پهنه بی‌منتها و این گیتی نامحدود، جولان بدهند و به خالق آن، خُرده بگیرند. اینان خُرده‌هایی هستند که در طبیعت به زودی‌ لگدمال خواهند شد و آنان که خالصانه، خداوند را عبادت می‌کنند، تلألویی در روح پاکشان ایجاد می‌شود که انعکاس آن در نظر افلاکیان و در ملکوت اعلی و در عرش خداوند تجلی پیدا می‌کند. آنان حاصل اخلاص خود را در حیات دنیوی و زندگی پس از مرگشان خواهند دید.

 

حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 75 بازدید