کلام استاد 13

یاهو

سیر و سلوک در مراتب معنوی باعث می‌شود؛ انسان از سرچشمه نور الهی بهره‌مند گردد و موجب درخشش گهر انسانیتی می‌‌شود که خداوند در نهاد او قرار داده. در این شرایط آفت‌ها از او دور شده و خدایی می‌شود. و اکثر صفات الهی به نسبت شناخت و معرفتش در ظرف وجودی او ریخته می‌شود.

حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 35 بازدید