واقعا زندگی چیست؟

یاهو

زندگی شوری پایان ناپذیر،

غوغایی تا بیکرانها،

نهری خروشان که هرگز نایستد و خشک نشود،

گاهی مواج و زمانی آرام، دلپذیر و روحبخش

و گاهی گل آلود و حزن آور،

گهی بر وفق مراد، همراه و دل انگیز، تسلیم و بکام دل و زمانی بی‌هدف ، ناآرام، تند و خشن،

لختی بستر آرام قایق‌ها و گاهی گرداب وحشتناک.

زندگی کوهی از غم‌ها،

بیابان لایتناهی آمال وآرزوها،

کویر رنج و دردها،

آن کس که آن را شناخت و قصد از آن را دریافت خوشبخت

و آن کس که آن را عبث انگاشت و هدف آن را نیافت ناموفق، بی‌هدف و نهایتاً زیانکارش خواند.

 

حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 48 بازدید