کلام استاد 6

یاهو 

صداقت میوه اخلاص؛

  اخلاص حاصل شناخت؛

         شناخت نتیجه تفکر؛

                 تفکر زاییده اراده؛

                    اراده از خواستن برآید و

                      خواستن ناشی از آگاهی و

                          آگاهی با آموختن و تلاش واقع شود.

اما ای عزیز صداقت اساس تکامل و بنیان کمال است و کمال مطلوب هدف خلقت انسان و چنین است که قرآن توصیه به تلاش، تفکر، تدبر، شناخت، اخلاص و صداقت می‌نماید.

حاج حسن پورشبانان

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید