کلام استاد (44)

به نام الله مهرگستر مهربان

عبادت و اطاعت انسان بر مُلک و قدرت خداوند نمي‌افزايد و در مقابل نيز گناه و عصيان او نقص و گزندي در مُلک و پادشاهي خداوند ايجاد نخواهد کرد. بلکه اطاعت و فرمانبرداري از خداوند تاج افتخار و کرامتي است که بر سر انسان گذاشته مي‌شود و نافرماني از حضرت الله جل‌جلاله، قيد و بند ذلتي است که بر پاي او قرار مي‌گيرد.


حاج حسن پورشبانان

/ 0 نظر / 86 بازدید