کلام استاد(43)

به نام الله مهرگستر مهربان


حقيقت مرگ، حقيقتي انکار ناپذير و فاحش است، مسافرتي است که حتماً و بدون اختيار انسان انجام مي‌گيرد و هرگز در آن ديار، در آن زمان و در آن اوقات، براي هيچ‌کس راه فرار و بازگشتي نخواهد بود. در آن ديار باقي محدوديت‌ها براي کساني است که در اين دنيا، بي‌قيد و بند زندگي کرده‌، خود را آزاد دانسته و به هر کاري اقدام نموده‌اند، در آنجا محدوديت براي ايشان، بسيار زياد است. ولي افرادي که خود را در اين دنيا در بند و بار عبادت، تعبد و فرمانبرداري خداوند متعال و دستوراتش گرفتار کردند، در آنجا آزادند و مي‌توانند براي خود و براي ديگران مفيد باشند و از آنچه که حضرت الله تعالي نصيبشان فرموده است، بهترين لذت‌ها را ببرند. پس خود را آماده کنيد و هر لحظه آماده باشيد و مراقب باشيد که اجل با سرعت بيشتر از آنچه فکر مي‌کنيد در راه رسيدن به شماست و به شما نزديک مي‌شود.


حاج حسن پورشبانان


/ 1 نظر / 134 بازدید